شرکت پویا گستر خراسان :
نوارهای آب بندی خودرو و سایر صنایع
 

دفتر کارخانه : خراسان رضوی - مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5 - دانش 4 - پلاک 666
کد پستی: 9185184596
صندوق پستی: 1188-91775
تلفن: 35413200 51 98+
فکس: 35413207 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 35413117 51 98+
پست الکترونيک: salesoffice[at]pouya-gostar.com
وب سایت: www.pouyagostar.com

شرکت پارت لاستیک :
قطعات لاستیکی و ضربه گیر خودرو
 

دفتر کارخانه : خراسان رضوی - چناران - شهرک صنعتی چناران 
تلفن: 46139171 51 98+
فکس: 46139171 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 46139171 51 98+
پست الکترونيک: salesoffice[at]partlastic.ir
وب سایت: www.partlastic.ir

شرکت بسپار سازه توس :
آمیزه های لاستیک و پلاستیک
 

دفتر کارخانه : مشهد - شهرك صنعتی توس - فاز يك - بلوار تلاش شمالي - تلاش شمالي 3/7
تلفن: 4-35413513 51 98+
فکس: 35413743 51 98+

واحد بازرگانی:
تلفن: 35410599 51 98+
پست الکترونيک: info[at]polybas.ocm
وب سایت: www.polybas.com

شرکت بسپار تابان :
شيلنگ های رادیاتور و کم فشار و محصولات لاستیکی صنایع ترافیکی، ریلی و دریایی
 
دفتر کارخانه : مشهد - قبل از سه راه فردوسی - شهرک صنعتی چاهشک - باغبان 14
صندوق پستی: 917751358
تلفن: 5- 5132404181 98+
فکس: 5132403400 98+
واحد بازرگانی:
تلفن مستقیم بازرگانی : 985132404187+
فاکس مستقیم بازرگانی : 985132403400+
پست الکترونيک: btco[at]partlastic.com
وب سایت: www.baspartaban.com

شرکت همگر توس :
طراحی و ساخت قالب و ماشین
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5 - دانش 4 - پلاک 675
صندوق پستی: 9185183749
تلفن: 5135413018 98+
فکس: 5135413017 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413018 98+
فکس: 5135413017 98+

پست الکترونيک: info[at]hamgartoos.com
وب سایت: www.hamgartoos.com

شرکت شیمی پیدایش تهران :
تولیدکننده قطعات پلاستیکی
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - انتهای بلوار تلاش شمالی - قطعه 469
تلفن: 5135413637 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413637 98+

شرکت پارسا یاران :
تولیدکننده لوله های سوخت و قطعات پی وی سی
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 5
تلفن: 5135411188 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135411188 98+

شرکت رنگسازی سیکلمه :
تولیدکننده انواع رنگ
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 2 - اندیشه 3 - دانش 2 - شماره 686
تلفن: 5135410458 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135410458 98+
پست الکترونيک: info[at]siklameh.com
وب سایت: www.siklameh.com

شرکت عایق خودرو توس :
تولیدکننده عایق های بدنه، صوت، رطوبت
 
دفتر کارخانه : مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش 7/4
تلفن: 5135413236 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5135413236 98+
پست الکترونيک: info[at]aktcom.com
وب سایت: www.aktcom.com

شرکت رینگ سازی مشهد :
تولیدکننده رینگ چرخ خودرو
 
دفتر کارخانه : مشهد - کیلومتر 8 جاده آسیایی
کد پستی: 9197174929
صندوق پستی: 1311-91735
تلفن: 5-5136516001 98+
واحد بازرگانی:
تلفن: 5-5136516001 98+
فکس: 22-5136516020 98+

پست الکترونيک: info[at]mwmco.com
وب سایت: www.mwmco.com